Integritets- & cookiepolicy

Här förklarar vi hur vi ser på säkerhet och integritet kring data. Vi hanterar och lagrar data på ett lagligt och pålitligt sätt och vill att du ska ha förtroende för oss

Vi samlar in personliga uppgifter såsom namn, e-postadress och annan information som du frivilligt lämnar till oss på vår webbsida. Vi samlar automatiskt in och lagrar information som vi får från din webbläsare såsom IP-adress, kakor (cookies) som är en textfil med information.

Vi använder informationen till:

 • Inloggningsfunktionalitet
 • Hantera och leverera kunders offertförfrågningar

Varför använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att skapa och skicka annonser och kampanjer, däribland rekommendationer, meddelanden och information i flera kommunikationskanaler.

Annonser, kampanjer och annan direktmarknadsföring distribueras enligt dina preferenser genom elektronisk post, textmeddelanden (sms), telefonsamtal, fysisk post och i sociala medier eller webbläsare.

För att optimera kundupplevelsen online visar vi dig personligt anpassade annonser och kampanjer som följer analys och förutsägelser av dina preferenser, intressen och beteenden.

Cookies

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Vissa funktioner är helt beroende av att vi använder cookies såsom inloggning för kund. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies.

Om du inte vill att vi ska dela dina uppgifter med tredje part i det här syftet kan du när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring via cookies genom att hantera ditt samtycke i cookieinställningarna längst ner på den här sidan eller i din webbläsare.

Läs mer på Post- och telestyrelsen webbplats om cookies

Läs om hur du kan radera cookies på din dator

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter när det krävs för att det avsedda syftet med behandlingen ska kunna uppfyllas. Av samma skäl kan personuppgifter också delas med leverantörer som utför vissa uppgifter endast på uppdrag av oss, till exempel dataanalys och skapande av reklaminnehåll.

Förutom vad som uttryckligen anges här vidarebefordrar, säljer eller byter vi aldrig dina uppgifter med någon tredje part.

Vilken är den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter?

Vi kommer att inhämta ditt samtycke innan vi skickar dig nyhetsbrev via e-post.

Vi kommer att be om ditt samtycke på förhand angående marknadsföring som är baserad på data från cookies eller annan spårningsteknik.

Om du är medlem, kontoinnehavare eller prenumerant kan du komma att höra av oss i andra kanaler, till exempel sociala medier. Denna behandling grundar sig på vårt berättigade intresse som företag av att marknadsföra våra annonser till dig.

Hur du kan utöva dina rättigheter

Du har rätt att utöva dina rättigheter gentemot Jitec med avseende på sådana personuppgifter som Jitec innehar och styr över.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandling i marknadsföringssyfte eller invända mot behandlingen.

Om du återkallar ditt samtycke eller invänder mot vidare marknadsföringskommunikation upphör alla våra riktade annonser, kampanjer och andra marknadsföringsmeddelanden att skickas från Jitec till dig, och även den underliggande behandlingen av personuppgifter för detta ändamål.

Om du i fortsättningen ändå får se marknadsföringskommunikation från oss i dina sociala medieflöden eller i din webbläsare är detta en fråga helt mellan dig och din plattformsleverantör.

Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vidare marknadsföringskommunikation på följande sätt:

 • Följ instruktionerna i varje nyhetsbrevsutskick som nämns om inställningarna för kommunikation.
 • Ändra samtyckesinställningarna i ”Mina Sidor”
 • Konfigurera inställningarna för cookies och integritet för ditt sociala mediekonto och/eller i din webbläsare
 • Kontakta kundservice

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Jitec behandlar inte dina uppgifter längre än vad som behövs för att kunna tillhandahålla annonser, kampanjer och annan direktmarknadsföring till dig. Vi behandlar dina uppgifter i ett år för extern annonsering och två år för t ex. epostmarknadsföring, om vi inte har fått ett ytterligare samtycke för förlängning.

Vi upphör med behandlingen av dina uppgifter i marknadsföringssyfte för kommunikation när du har stängt ditt kundkonto eller medlemskap och aktivt avvisat vidare marknadsföringskommunikation från oss. Uppgifterna kan komma att fortsatt användas för statistik och mätningar.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig rättigheter för att du ska få information om och ha kontroll över den behandling som sker av dina personuppgifter hos en personuppgiftsansvarig eller hos ett personuppgiftsbiträde

De rättigheter som kan komma ifråga är följande:

 • Rätt till tillgång till personuppgifter (registerutdrag) där du kan få reda på om vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet vilka uppgifter det gäller.
 • Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen, eller att det är olagligt, att behandla uppgifterna vidare. Om behandlingen är nödvändig för att Jitec ska uppfylla en rättslig förpliktelse (bokföring, skatteregler etc) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse är behandlingen ändå tillåten.
 • Rätt till begränsning av behandlingen vid ifrågasättande av uppgifternas korrekthet, vid ifrågasättande av lagligheten och likande situationer. Begränsningen kan gälla under en tidsperiod för att utföra en utredning om rätta förhållanden eller avse lagring av uppgifter som borde raderas men som den registrerade anser sig behöva för att ta tillvara sin rätt.
 • Rätt till dataportabilitet som innebär en rätt för registrerad att själv få ut eller få överfört till annan personuppgiftsansvarig, de uppgifter som den registrerade själv har tillhandahållit. Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller avtal.
 • Rätt att göra invändningar, av skäl som hänför sig till den registrerades specifika situation, mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på intresseavvägning.

Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du kan läsa mer om vad rättigheterna innebär här

https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

För begäran av utdrag, radering och/eller portering använd följande kontakt:

Jitec Maskin AB (556629-0275)
Gustaf Persmarken
Havrevägen 3

245 43 Staffanstorp

Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.jitecmaskin.se

Offertförfrågan0
Det finns inga produkter i din offertförfrågan
0